# # # #
Tisková zpráva: Smart City Expo 2016

Tisková zpráva: Smart City Expo 2016

Setkání těch, kteří městům nabízí inovativní řešení, s těmi, kdo o takové řešení mají skutečný zájem

 

6. prosince 2016, jsme v sále PVA EXPO PRAHA Letňany, uspořádali veřejné fórum Smart City Expo, kde se zástupci městských samospráv seznamovali se zajímavými projekty technologických řešení v oblasti Smart City. Výrobci a vývojáři těchto technologií tu prezentovali nejenom své plány, ale i konkrétní případové studie z již fungujících projektů.

Pro tuto konferenci jsme vytvořili grafický návrh, udělali web a naplánovali strukturu celého programu. Následně jsme celou výstavu kompletně zorganizovali, a to včetně výběru prostor, oslovování potencionálních partnerů, PR propagace, prodeje vstupenek i zajištění veškerého technického parku.

Mezi hlavními tématy bylo řešení problematiky energetické efektivity budov i celého města, jeho odolnost, čistota, odpady a parkování. Jednotlivým tématům bylo věnováno několik přednášek a praktických workshopů. Návštěvníci mohli vidět řadu ukázek technologických řešení, která byla navržena tak, aby občanům města, co nejvíce usnadňovala život.

Siemens a Atos, se společně s Prahou 3, pochlubili chytrým parkováním, které samo naviguje auto k prázdnému pakovacímu místu.

Společnost ČEZ předvedla svůj rozsáhlý plán budování a provozování sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.

O2 IT Services ukázal chytré řešení odpadového hospodářství, které propojením technologií, monitoruje hladinu odpadů v kontejnerech, optimalizuje sběrnou síť města a díky online informacím motivuje občany ke třídění odpadu.

Skupina JCDecaux prezentovala koncept mobiliáře 21 století, jehož základem je propojení a hlavně dostupnost všech potřebných informací, které občanům usnadní život a pohyb městem.

K vidění bylo mnoho dalších zajímavých expozic. Úspěch konference byl obrovský, a proto již nyní se chystají přípravy na další ročník Smart City Expo!

„Projekt nás svým pojetím velmi zaujal. SMART CITY EXPO umožní setkání výrobců a vývojářů technologií s těmi, kteří uvažují o implementaci konceptu chytrého města a nejsou si jistí, jak a kde začít. Věřím, že na konferenci získají mnoho dobrých informací a kontaktů, které jim pomohou problematiku dobře zvládnout. Zástupcům měst a obcí například plánujeme představit řešení chytrého veřejného osvětlení, parkovací systémy, EPC nebo technologie pro správu budov.“ Uvedl Tomáš Růžička, zástupce Siemens ČR, strategického partnera SMART CITY EXPO.

Záštitu nad konferencí přijali:

  • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hlavního města Prahy
  • Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c., děkan Dopravní fakulty ČVUT
  • Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR
  • Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE z.s.
  • JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních
    a komunikačních technologií
  • Hospodářská komora České republiky

O pořadatelích:

AMDEN je marketingová agentura, která se specializuje na komplexní podporu v oblasti marketingové komunikace svých klientů, on-line marketing, event marketing, podporu prodeje, motivační nebo věrnostní programy a produkci. Pečuje o klienty smysluplným propojováním aktivit na míru, zaměřených na podlinkovou i nadlinkovou reklamu.

Gatum Advisory je poradenská firma, která spojuje profesionály, řešení a koncepce z oblasti manažerského poradenství, digitálního světa, akademického prostředí a veřejné správy. Prostřednictvím vizí jako je Smart City, egovernment, průmysl 4.0 a dalších chceme pomoci čelit výzvám a proměně společnosti v 21. století. Nabízí tvorbu koncepcí a analýz, zapojení předních odborníků ze všech oblastí a moderaci při zavádění strategických a dlouhodobých řešení.

 

Více informací poskytne:

Ruben Vančo, PR a Média

E-mail: ruben.vanco@smartcityexpo.cz

Telefon: +420 737 282 975

Tisková zpráva ke stažení v pdf

Smart City Expo na ČT24 podívat se můžete zde. Záznam od 14 minuty.

čt1